top of page
Search
  • Writer's pictureSeniorrådgiver Elisabeth Eland

Begrep i Bankverden

Updated: Feb 26, 2021


· Rammelån/flexilån/Boligkreditt: Kjært barn har mange navn.

Du får en låneramme. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å bruke og hva du skal bruke pengene til. Du bestemmer også når og hvordan lånet skal betales tilbake,

Lånerammen kan maks være på 60% av boligens verdi.

Eksempelvis, dersom verdi av bolig er kr 6 000 000,- Så kan rammen være på inntil kr 3 600 000,-

Dersom det allerede foreligger et boliglån på kr 2 000 000,- så vil disponibel ramme vær kr 1 600 000,-

Rammelån passer for dem med meget ryddig økonomi.


· Mellomfinansiering: Vil si at du får lån til å kjøpe bolig før gammel bolig er solgt. Dette gis fordi egenkapitalen som du skal inn med i ny bolig er bundet opp i gammel bolig. Ved salg og oppgjør på gammel bolig vil egenkapitalen brukes til å innfri mellomfinansiering og det som står igjen vil gjøres om til et ordinært langsiktig lån.


· Egenkapital: Som en hovedregel skal bankene ikke låne ut mer enn 85 % av kjøpesummen. Det betyr at du selv må ha 15 % av kjøpesummen når du skal kjøpe bolig. Dette kalles egenkapital.


· Boligsparing for ungdom BSU: BSU er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og du kan trekke fra inntil 5 000 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Fra 2021 er det kun de som ikke eier bolig som får skattefradrag når de sparer i BSU. Sparebeløpet økes til 27 500 kroner fra 2021.


· Medlåntaker: Som medlåntaker er du medansvarlig for den gjelden som blir tatt opp. Du deler ansvar for at lånet blir nedbetalt i henhold til avtale med bank/kreditor.


· Realkausjon: Med realkausjon så tar banken pant i bolig til da realkausjonisten. Dette kan eksempelvis brukes for å innfri krav til 15% egenkapital + omkostninger til staten ifm med førstegangskjøp. Det er da nærliggende at foreldre stiller bolig til dispensasjon.


· Flytende/fast rente: Et lån med flytende rente følger markedsrenten. Går rentenivået opp får du høyere lånekostnader, mens du får lavere lånekostnader hvis rentenivået går ned.

Med fast rente binder du renten i en avtalt periode. Da betaler du det samme på lånet ditt hver måned, uavhengig av svingninger i markedsrenten. Vanlig bindingstid er 3, 5 eller 10 år.

· Over- eller underkurs:

Velger du å innfri hele eller deler av fastrentelånet i bindingstiden, vil det bli beregnet over- eller underkurs. Hva betyr dette for deg? Jo, hvis renten på et nytt lån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, må du betale overkurs som en kompensasjon for bankens tapte renteinntekter. Er dagens rente høyere enn renten på fastrentelånet som du innfrir, oppstår det underkurs.


/Elisabeth

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page