top of page
Search
  • Writer's pictureSeniorrådgiver Elisabeth Eland

Hvilke forsikringer trenger du?

Updated: Feb 26, 2021Banker/forsikringsselskap tilbyr i dag to typer forsikring til privatpersoner

  1. Skadeforsikringer, dette gjelder forsikring som du tegner som skal dekke skader på hus, bil, båt, campingvogn og reise.

  2. Livsforsikring, dette gjelder forsikring som du tegner dersom du enten skulle blitt alvorlig syk, havne i en ulykke, bli arbeidsufør eller død.

Jeg ønsker i dette tilfellet å gå mer inn på sistnevnte. Jeg anbefaler alle mine kunder å tegne følgende

  • Dødsfallskapitalforsikring, dette dersom du eier bolig/er medansvarlig på et boliglån sammen med en annen part. Dersom du eller den andre parten skulle falle fra, så vil vi det bli utbetalt en engangssum til gjenlevende. Engangssummen er ment for nedbetaling av boliglån, dersom det er behov for det. Du som gjenlevende står fritt til å disponere engangssummen.

Jeg anbefaler at en begunstiger slik at det er mulig for gjenlevende å beholde bolig og leve et "normalt" liv.

  • Kritisk sykdom, denne er ment som en engangssum som utbetales dersom du opplever alvorlig sykdom. Hvis en blir rammet av alvorlig sykdom, så er det godt for vedkommende og og familie å vite at en ikke trenger å tenke på økonomien. Kanskje det i enkelte tilfeller er behov for eksempelvis oppgradering av hus eller hjelpemidler som ikke dekkes av det offentlige. Denne summen setter du sammen med din rådgiver, men det pleier å være alt fra 300 000,- - 800 000,-

  • Uføredekning, vet du hva du får fra NAV etter 12 mnd med sykemelding? Dersom en opplever alvorlig sykdom/ulykke så er det ikke sikkert en er arbeidsfør den 13 mnd. Sykdom eller ulykke krever gjerne lengre rehabiliteringsprosess enn 12 mnd. I et slikt tilfelle vil NAV regne gjennomsnittet av de 3 siste årene før du ble syk, altså dersom du har en inntekt på 400 000,- og har tjent det samme de 3 foregående årene, så vil du få utbetalt 66% av kr 400 000,- Som igjen er 264 000,- Merk at NAV har et maksbeløp på 6G, som er ca kr 600 000,- Altså maks du kan få fra NAV er kr 396 000,- ved en inntekt på kr 600 00,- og over.

Du setter selv en sum som du mener er nødvendig for deg å få utbetalt for at du fortsatt skal kunne ha samme forbruk som tidligere. Jo høyere sum du setter, jo høyere er selvsagt kostnaden med forsikringen. Sammen med din rådgiver kan du komme frem til riktig sum.

Sist, men ikke minst, forsikre barna dine! Banker/forsikringsselskap har i dag pakker som tilbys. Sykdom og ulykke kan ramme oss alle.

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende samtale.

/Elisabeth

Comments


bottom of page